بلاگ سی کپ کوین در تلاش است تا با تولید مقالات تحلیلی و پیش بینی اقتصادی، در این حوزه اقدام به آگاه سازی و افزایش دانش در سطوح مختلف کند.